Beställ nu kårens 100 års historik

Under drygt tio års tid har denna bok arbetats fram. Mycket research har gjorts och en massa nytt om kårens 100 åriga verksamhet har kommit fram. Alla viktiga skeden, framstående personer och kära ställen beskrivs på ett fängslande sätt. Mellan bokens hårda pärmar finns 170 sidor i färg med en hel massa bilder. Boken är skriven av Niclas Erlin och Niklas Stockmann.

 

Bokens pris är 38 € om den avhämtas på jubiléets dagsfest, i annat fall tillkommer en postningsavgift. Boken kommer även att finnas till salu på dagsfesten.

Fyll i beställningsblanketten (länk nedan).